Onze visie

​​​​​​​                     Je mag zijn 
                     wie je bent
                           en 
                        je mag 
                    het worden 
                op jouw manier 
                 en in jouw tijd.


Kinderen groeien op in een snel veranderende en gedigitaliseerde wereld. In deze maatschappij worden zij haast voortdurend aangesproken om 'mee te zijn' en 'mee te doen'. Hoge verwachtingen, tempo, permanente aandacht, resultaatsverbintenissen... worden al te vaak op hun schouders gelegd, ook al zijn ze jong en kwetsbaar.

In onze school waar ritme en regelmaat nog gemakkelijker aangeboden kunnen worden dan in de haastige maatschappij, willen we aan onze kinderen de nodige tijd en rust bieden. We willen met hen samen op pad gaan om hen alle ontwikkelingskansen te bieden die ze nodig hebben om zo op te groeien tot zelfredzame jongeren met een eigen persoonlijkheid.

Als school hebben we als dagelijks streefdoel ervoor te zorgen dat kinderen zich goed voelen en morgen een beetje meer gegroeid zijn, in kennis, kunnen, beleving... dan gisteren! Niet door de lat alsmaar hoger te leggen en meer te eisen, maar door hen te prikkelen om uitdagingen aan te gaan en hun eigen leerproces mee in handen te nemen. 

We lopen niet voor de kinderen en vragen hen om ons bij te houden. Wij lopen naast de kinderen en begeleiden hen op hun pad zodat zij kunnen zijn wie ze (willen) zijn en kunnen groeien op hun manier in hun tijd en tempo.